O podjetju

Petrol Geoterm opravlja dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja naravnih virov-surove nafte, zemeljskega plina, geotermalne energije, pitne in sanitarne vode. Po odkritju naftnih in plinskih polj na območju Lendave so bile glavni dejavnosti družbe raziskovanje in izkoriščanje surove nafte in zemeljskega plina. Zaradi usihanja zalog surove nafte in zemeljskega plina je družba začela opuščati pridobivanje  energentov iz tistih vrtin, kjer se je izkazalo, da je nadaljnje pridobivanje ekonomsko neupravičeno. Zaradi potencialne nevarnosti, ki jo povzročajo opuščene naftne in plinske vrtine, je družba že pred leti začela z ekološko sanacijo. 

Odkritje geotermalnih plasti je pripeljalo do začetka del na področju sistemov za proizvodnjo in uporabo geotermalnih virov energije ter njihovo uporabo za ogrevanje stanovanj, javnih zgradb in poslovnih objektov v Lendavi.

Kot odgovorno in zavedno podjetje, Petrol Geoterm gradi na dolgoletni tradiciji znanja in izkušenj na področju upravljanja energetskih virov ter obenem sledi svetovnim trendom. Pri raziskavah in izkoriščanju nahajališč surove nafte in zemeljskega plina v severovzhodni Sloveniji se pridobivajo dragoceni geološki in geofizikalni podatki ter podatki o vrtinah, ki kažejo na možnosti izkoriščanja geotermalne energije.

Danes je Petrol Geoterm d.o.o. vodilno podjetje v Sloveniji na področju raziskav in pridobivanja fosilnih goriv ter izkoriščanja geotermalnih virov energije za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov. V načrtih za prihodnost se usmerjamo predvsem v raziskovanje geotermalnih virov energije in izgradnjo sistemov za pridobivanje  in izkoriščanje tega obnovljivega, okolju prijaznega vira energije kot tudi v razširitev obstoječih proizvodnih sistemov za pridobivanje zemeljskega plina, ki bo prispevala k večji samooskrbi Slovenije.