Okoljevarstveni standardi

Petrol je družbeno odgovorno, etično in poslovno odlično podjetje. Način celotnega poslovanja Skupine Petrol temelji na uveljavljanju visokih standardov kakovosti, na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja storitev informacijske tehnologije in varovanja okolja, na spodbujanju poslovne odličnosti ter vzpostavljanju partnerskih odnosov s svojim notranjim in zunanjim okoljem.

Skupina Petrol sodi med pomembnejše soustvarjalce slovenskega gospodarskega in družbenega življenja, zato je s svojim ravnanjem v okolju, v katerem živi in posluje, pogosto za zgled.

Odgovornost in skrb za širše družbeno okolje se odraža v različnem delovanju skupine Petrol. Ekologija predstavlja pomemben vidik za podjetje, ki se ukvarja z naftnimi derivati in izdelki za različna prevozna sredstva ter industrijo. Razvoj in naravi prijaznejše izboljšave so vgrajeno v poslovno delovanje Petrola, tako kot tudi odgovornost do družbenega okolja v katerem Petrol deluje.