Reference

Evropski projekt EUREKA

Če se omejimo na trajnostno izkoriščanje geotermalne energije na podlagi izkoriščanja energetskega potenciala neproduktivnih globokih vrtin, ugotovimo, da je neizmerno količino Zemljine toplote (glavni izvor je razpad radioaktivnih izotopov v njeni skorji) s pretvorbo možno uporabiti za: 

  • toplotno energijo,
  • čisto proizvodnjo energije, ORC proces,
  • kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije.

V študiji oziroma raziskovalno - pilotnem projektu se je ugotovilo možnost izkoriščanja toplote kamnin neproduktivne vrtine z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo (toplotna črpalka). 

Izvedena projekta:

  • EUREKA – visoko temperaturna toplotna črpalka za izkoriščanje nizko temperaturnih geotermalnih virov, 2008–2009.
  • EUREKA – geotermalna gravitacijska toplotna cev za izkoriščanje geotermalne energije neproduktivnih vrtin, 2010–2012.