Storitve

DALJINSKO OGREVANJE V LENDAVI

V mestu Lendava smo izgradili sistem daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo (geotermičnim energetskim virom) na podlagi Zakona o rudarstvu Zrud-1 (Ur. list RS št. 61/10, 62/10 - popravek, 76/10 - spremembe in doplonitve, 57/12- doplonitve, 11/13 - spremembe in doplonitve). Zakon o rudarstvu določa, da je geotermični energetski vir tisti vir, katerega vzrok je zemljina toplota in ga je možno izkoriščati tako, da se po odvzemu toplote vrača v nahajališče. Po izgradnji celotnega sistema daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo je to prvi sistem te vrste v Sloveniji.

Princip delovanja sistema daljinskega ogrevanja je naslednji: termalna voda iz proizvodne vrtine odda svojo toploto preko izmenjevalcev toplote porabnikom in se nato ohlajena vrača v nahajališče. Proizvodna vrtina Le-2g je bila izvrtana poleti leta 1994. Globoka je 1503 m, pri maksimalni količini črpanja 90 m3/h (25 litrov/sekundo) dobimo na ustju vrtine termalno vodo s temperaturo 66˚C. Injekcijska vrtina Le-3g je bila izvrtana poleti leta 2007, globoka je 1223 m ter namensko grajena za vračanje vode v vodonosnik. Obe vrtini ter vsi porabniki so med seboj povezani s predizoliranimi cevovodi v skupni dolžini okoli 2.000 metrov.

Objekti, priklopljeni na sistem daljinskega ogrevanja, so grajeni v različnih časovnih obdobjih in so v veliki meri tudi slabo izolirani. Specifična raba toplote na leto se giblje od 28 do 170 kWh/m2. Za racionalno rabo energije bi bilo potrebno večino teh objektov obnoviti. V obstoječih objektih so nameščeni tudi toplovodni kotli na klasična goriva, ki služijo kot rezerva za delovanje v ekstremno nizkih zunanjih temperaturah in defektih na termalnem sistemu.

 

Slike: 
Geotermalni sistem v Lendavi