Proces in tehnologija

Petrol Geoterm je nosilec koncesije za raziskovanje surove nafte in zemeljskega plina (ogljikovodikov) na širšem območju SV Slovenije. Raziskovalne aktivnosti in sicer geološke, geofizične in rudarske, bo skupaj s svojimi poslovnimi partnerji (JV partnerji) začel v kratkem izvajati na raziskovalnem območju Bukovci – Kog.

Petrol Geoterm je tudi lastnik celotne infrastrukture (naftovodov, plinovodov, črpalnih postaj) za črpanje ogljikovodikov, to je surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na naftno- plinskem polju Petišovci in Dolina. Instalirana infrastruktura omogoča samoizlivno črpanje plina in plinskega kondenzata iz plinskih vrtin ter črpanje surove nafte iz naftnih vrtin s plinskim liftom (»gas-lift tehnologijo«). Prav tako instalirane naprave omogočajo pripravo pridobljenih ogljikovodikov za transport (»procesing«) in njihov transport do porabnikov oziroma kupcev.

Slike: 
Centralna plinska postaja v Petišovcih
Testiranje plinske vrtine