Reference

Petrol Geoterm nadaljuje 70 letno tradicijo edinega slovenskega nosilca aktivnosti raziskav in črpanja ogljikovodikov v Sloveniji. Trenutno opravlja storitve črpanja, procesiranja in transporta ogljikovodikov za družbo Geoenergo.

V naslednjem letu, po dograditvi in tehnološki izpopolnitvi obstoječih infrastrukturnih objektov, bo Petrol Geoterm opravljal storitve črpanje, procesiranja in transporta ogljikovodikov tudi za družbo Ascent.

Petrol Geoterm sodeluje tudi v bistvo z vsemi proizvajalci termomineralne vode, ki se srečujejo s problematiko pojavov zemeljskih plinov (predvsem ogljikovodikov in CO2)  v termomineralni vodi.