Storitve

Petrol Geoterm opravlja storitve črpanje in procesiranja surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata (ogljikovodikov) ter  transporta ogljikovodikov do porabnikov (kupcev) za Geoenergo, ki je nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov na edinih do sedaj odkritih poljih ogljikovodikov v Sloveniji, to je na širšem območju vasi Petišovci in Dolina.

Družba Geoenergo, ki je v 50% lastništvu Petrola in 50% lastništvu Nafte-Lendave, opravlja s svojim JV partnerjem Ascentom tudi nadaljnje raziskave ogljikovodikov na območjih naftno – plinskih polij Petišovci in Dolina. Z ozirom na najnovejše odkritje zemeljskega plina in plinskega kondenzata na globini okrog 3500 m v Petišovcih, bo obstoječa proizvodno - transportna infrastruktura v Petišovcih dograjena in proizvodnja ogljikovodikov na naftno-plinskem polju Petišovci povečana. Petrol Geoterm ima razdelano tudi tehnologijo izločanja in procesiranja zemeljskih plinov iz termomineralnih voda, ki se pridobivajo iz podzemeljskih ležišč oziroma vodonosnikov na določenih nahajališčih termomineralnih voda.

Slike: 
Nafta in plinski kondenzat