Opis

KOMPETENTNOST:

Strokovno usposobljena kadrovska struktura za projektiranje in odgovorno vodenje projektov v skladu z zakonom o rudarstvu Zrud-1 (Ur. list RS, št. 61/10, 62/10 - popravek, 76/10 - spremembe in doplonitve, 57/12 - dopolnitve, 111/13 - spremembe in doplonitve) in odgovorno vodenje del s področja geotehnologije, izkopov in podgradnje za podzemne objekte v skladu z zakonom o graditvi objektov, ZGO-1 (Ur.list. RS, št. 110/2002, 57/2012).

TRADICIJA, KONKURENČNOST IN INOVATIVNOST:

Dolgoletne izkušnje v izdelavi najzahtevnejših rudarskih projektov za globoke vrtine (vertikalne, usmerjene in specialne konstrukcije).

BOGAT ARHIV:

Rudarska in geološka dokumentacija za območje celotne Slovenije in sosednjih držav od 1943. leta.

KAKOVOST: 

Izvedba projektov v skladu z mednarodnimi standardi  (ISO EN ISO 9001:2008).

Slike: 
Geološki vzorci kamnin in vzorci nafte ter plinskega kondenzata