Reference

ŠTUDIJE

 • Hidrogeološko poročilo za pridobitev koncesije na območju Lendave za družbo Nafta-Geoterm, 2006.
 • Možnosti za geološko skladiščenje CO2 v Sloveniji in izven Slovenije, 2011.
 • Študija o primernosti metode hidravličnega frakturiranja za povečanje proizvodnje plinskih ležišč naftno-plinskega polja Petišovci, 2012.

ELABORATI

 • Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja za postavitev garniture za vrtanje in remont, 2011.
 • Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja za CPP, 2011.

RUDARSKI PROJEKTI

Vrtine za nafto in plin

 • Rudarski projekt za izvajanje del pri testiranju proizvodnih zmogljivosti vrtine Kog-3, 2012.
 • Odmik od rudarskega projekta za izvajanje del za opremljanje vrtine Pg-10 za poskusno proizvodnjo II. FAZA (Ascent); 2013.
 • Odmik od rudarskega projekta za izvajanje del za opremljanje vrtine Pg-11A za poskusno proizvodnjo II FAZA (Ascent); 2013.

Geotermija

 • Rudarski projekt za izvajanje del pri izgradnji raziskovalno-geotermalne vrtine Sob-3g, 2010.
 • Rudarski projekt za izvajanje del pri izgradnji raziskovalno-geotermalne vrtine Sob-4g, 2010.
 • Rudarski projekt za izvajanje del pri izgradnji raziskovalno-geotermalne vrtine Re-1g, 2011.
 • Rudarski projekt za izvajanje del pri izgradnji reinjekcijske geotermalne vrtine Re-2g, 2013.

Ostalo (programi, sanacijski projekti, projekti za koncesije…)

 • RPZI za pridobitev koncesije za izkoriščanje- naftno plinsko polje Petišovci nahajališče zemeljskega plina Petišovci spodnje globoko, 2011.
 • RPZI za izgradnju usmjerene istražno eksploatacijske bušotine B-94 (rudnik soli TUZLA, BiH), 2013.
 • RPZI za izgradnju usmjerene istražno eksploatacijske bušotine B-104 (rudnik soli TUZLA, BiH), 2013.

Poročila

 • Hidrogeološko poročilo za pridobitev koncesije-geotermalne vrtine Pt-20 in Pt-74, 2010.
 • Analiza geotermalnih virov v Moravskih Toplicah, 2012.

Evropski projekti

 • EUREKA – visoko temperaturna toplotna črpalka za izkoriščanje nizko temperaturnih geotermalnih virov, 2008–2009.
 • EUREKA – geotermalna gravitacijska toplotna cev za izkoriščanje geotermalne energije neproduktivnih vrtin, 2010–2012.