Storitve

IZDELAVA TEHNIČNE RUDARSKE DOKUMENTACIJE:
Razvojni projekti, študije, elaborati in programi ter poročila za raziskave, pridobivanje, izkoriščanje in sanacijo vrtin za surovo nafto, zemeljski plin, geotermalno energijo in podzemne vode, revidiranje rudarskih projektov.
                                                               
STROKOVNI TEHNIČNI NADZOR NAD IZVAJANJEM RUDARSKIH DEL:
Vodenje projektov.
 
MONITORING IN VODENJE  DOKUMENTACIJE O VPLIVIH RUDARSKIH DEL NA OKOLJE 
 
IZVEDBA HIDRODINAMIČNIH  MERITEV, INTERPRETACIJA IN ANALIZA PRIDOBLENIH PODATKOV
 
PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA SODELOVANJE NA RAZVOJNIH  EVROPSKIH PROJEKTIH
 
SVETOVANJE:
Tehnične rešitve pridobivalnih sistemov.