Tehnologija

VRTANJE

Vrtanje za raziskave in izkoriščanje mineralnih surovin, Vrtanje za nafto in plin, Vrtanje za izkoriščanje geotermalne energije:

  • Rotacijsko vrtanje z direktnim izpiranjem (medij izplaka).
  • Usmerjeno vrtanje z direktnim izpiranjem (medij izplaka).

REMONT

  • Servis proizvodnih plinskih, naftnih in geotermalnih vrtin.
  • Vgradnja pakerjev in druge specialne opreme.
  • Čiščenje in Stimulacija proizvodnih slojev.
  • Revitalizacija starih vrtin.
  • Ponovna cevitev starih vrtin.

CEMENTACIJA

  • Izvedba cementacij po Perkinsonu po zacevitvi vrtine.
  • Polaganje cementnih čepov v vrtini.
  • Likvidacija izrabljenih vrtin s cementnim mostom.
Slike: 
Vrtanje geotermalne vrtine Sob-3g